Czym jest globalna susza i jak wpływa na nas wszystkichSusza jest zjawiskiem naturalnym, które może wystąpić w dowolnym miejscu na świecie. Zazwyczaj susza oznacza wydłużony okres czasu z niewielkimi opadami lub ich brakiem. Wiadomo, że susze powodują poważne problemy w rolnictwie, zaopatrzeniu w wodę i innych naturalnych ekosystemach. Słowo "susza" pochodzi od staroangielskiego słowa "droghet", które oznacza suchość. W większości miejsc susze są zjawiskiem cyklicznym i występowały na przestrzeni dziejów. Jednak w związku ze zmianami klimatu, które przynoszą bardziej nieprzewidywalne zjawiska pogodowe, susze będą coraz częstsze i dotkną większą liczbę ludzi na całym świecie. Najnowsze badania naukowe potwierdzają, że susza na świecie osiągnęła poziom krytyczny i bez natychmiastowych działań będzie się nadal pogłębiać. Czym więc dokładnie jest susza globalna i dlaczego dotyka nas wszystkich?

Co to jest susza globalna?

Susza globalna to przedłużający się okres czasu z opadami poniżej średniej, prowadzący do poważnych warunków suszy. Chociaż susza może zdarzyć się wszędzie, jest problemem globalnym, ponieważ jej skutki mogą mieć charakter kaskadowy i powodować poważne problemy w rolnictwie, zaopatrzeniu w wodę i innych naturalnych ekosystemach. W najgorszym przypadku skutki suszy mogą być odczuwalne globalnie i stać się poważnym zagrożeniem dla całego świata. Ważne jest, aby zrozumieć różnicę między suszą "lokalną" a "globalną". Susze lokalne są często spowodowane opadami poniżej średniej w ciągu jednego sezonu. Natomiast susze globalne to susze występujące w wielu regionach w tym samym czasie.

Jak susza wpływa na nas?

Skutki suszy mogą być zarówno natychmiastowe, jak i długoterminowe. Natychmiastowe skutki to zmniejszone zasoby wody, szkody w uprawach i inwentarzu żywym oraz wyższe ceny żywności. Jeżeli susza trwa dłużej niż jeden sezon, może utrzymywać się przez kilka lat. Ekstremalne susze mogą powodować znaczne niedobory wody, klęski nieurodzaju i śmierć zwierząt hodowlanych.

Do skutków długoterminowych należą: pustynnienie (kiedy gleba staje się zbyt sucha, aby utrzymać wzrost roślin), zmniejszenie bioróżnorodności i wzrost emisji gazów cieplarnianych. Najnowsze badania naukowe wykazały, że susza na świecie osiągnęła poziom krytyczny i bez podjęcia natychmiastowych działań będzie się nadal pogłębiać. Jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, na wielu obszarach wystąpią poważne niedobory wody i inne klęski żywiołowe.

Jakie są przyczyny suszy na świecie?

Istnieje wiele czynników, które mogą powodować susze. Należą do nich opady poniżej średniej, zmiany temperatury i zmiany w przepływie rzek. Susza może być spowodowana spadkiem opadów - gdy jest mniej deszczu lub śniegu niż zwykle. Susza może być również spowodowana wzrostem temperatury - gdy średnia temperatura jest wyższa niż normalnie. Wyższa temperatura może powodować szybsze wysychanie roślin, co powoduje, że mniej wody wyparowuje do atmosfery i spada w postaci opadów. Zmiany w przepływie rzek również mogą powodować susze. Na przykład zmniejszenie przepływu wody w Amazonce może mieć wpływ na kraje afrykańskie, które są od niej uzależnione w zakresie zaopatrzenia w wodę.

Zalecenia dotyczące zapobiegania najgorszym skutkom suszy

- Zarządzaj zasobami wodnymi. Najskuteczniejszym sposobem radzenia sobie z suszą jest zapobieganie jej wystąpieniu. Niedobór wody jest największym wyzwaniem XXI wieku, a wraz ze wzrostem liczby ludności problem ten będzie narastał. Możemy ograniczyć skutki suszy poprzez bardziej efektywne zarządzanie zasobami wodnymi, czyli mądrzejsze korzystanie z wody. Można to osiągnąć poprzez ograniczenie zużycia wody, zwiększenie efektywności wykorzystania wody oraz jej oszczędzanie.

- Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Obszary dotknięte suszą emitują więcej dwutlenku węgla niż normalnie. Dlatego ograniczenie emisji spowodowanej wylesianiem i innymi źródłami może pomóc w zmniejszeniu skutków suszy.

- Planowanie zmian klimatycznych. Jeśli będziemy planować zmiany klimatyczne poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie odporności na klęski żywiołowe, możemy zmniejszyć skutki suszy.

Ekstremalne susze będą coraz częstsze i dotkną więcej ludzi na całym świecie, jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań. Ważne jest, by zrozumieć różnicę między suszą "lokalną" a "globalną". Ważne jest również zrozumienie przyczyn suszy na świecie. Możemy ograniczyć skutki suszy poprzez bardziej efektywne zarządzanie zasobami wodnymi, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz planowanie na wypadek zmian klimatu.