To co fascynujące

Dlaczego nie wierzę w demokrację?

D

Według powtarzanej definicji, demokracja to władza ludu. W starożytnej Grecji władza ludu pojęta była w sposób dosłowny. Sokratesa na przykład osądzało stu ludzi wybranych spośród ludu. Słuchali oni argumentów oskarżycieli i samego Sokratesa, i osądzali. Pewnie, gdyby sam Sokrates wykazał się wtedy większą empatią względem ludzkiego sądu, może osąd ten byłby inny. Sam Sokrates mówił, że demokracja to władza ludzi wykształconych. Właśnie. W dzisiejszej definicji słowa demokracja brakuje jednego słowa. Czy chodzi o słowo „wykształconych”? To trzeba przemyśleć – zobaczymy.

Jakie zagrożenie, zastanawiam się tak ogólnie, tkwi w uproszczonej definicji demokracji, ujętej jako, zwyczajnie, władza ludu? Zaczynam od definiowania pojęć najprostszych. Lud, czym jest lud. Lud jest to człowiek pojedynczy przemnożony przez daną liczbę. Bo lud bez człowieka nie istnieje, a człowiek bez ludu nie tylko istnieć może, ale również, może mieć się dobrze. Tak więc wiele ludzi, to lud. Dość proste. Przechodzę do definiowania władzy. Czym jest owa władza? Otóż władza jest niczym innym jak siłowym ziszczeniem się woli człowieka w świecie. Wszystkie zdobyczne kultury człowieka, wszystkie narzędzia, których człowiek się dorobił, i które służą do wywierania wpływów w świecie, czy wpływów na rzeczy materialne są przymiotami władzy. Człowiek czegoś chce, bierze narzędzie i wywiera wpływ w taki sposób, żeby to dostać. I naturalnie, ta sytuacja pomnożona przez wieli ludzi daje formę chęci zbiorowej. Przyjęło się uważać, że jeżeli władza, to znaczy dostęp do narzędzi, skupiona jest w rękach jednej osoby, to źle, a jeżeli o tym, jak używać narzędzi decyduje większość, to dobrze. No właśnie, załóżmy że tak jest. Teraz, na naszą imprezę, wkracza nauka.

Naukowcy, socjologowie, marketingowcy, pijarowcy i wreszcie psychologowie. Oni wszyscy udoskonalili swoje dziedziny wiedzy do tego stopnia, że ten człowiek jednostkowy nie wie nawet kiedy jest manipulowany. Nauka dostarczyła im narzędzia, dzięki którym są w stanie wniknąć w umysł człowieka w zakresie niemal nieograniczonym. Wnikanie to jedno, a manipulowanie człowiekiem to drugie. Zatrudnia później jakaś partia polityczna specjalistów najlepszych w kraju i płaci im mnóstwo pieniędzy, bo przecież stać ich na stworzenie kampanii, która przemówi do człowieka pojedynczego i masowego. O naukowcach potrzeba powiedzieć jedną rzecz. Są to ludzie niesamowicie pracowici i dokładni, jak coś robią, to raczej się to powiedzie. Całe życie spędzili na zgłębianiu tajników wiedzy, nie mają sobie równych w swoich dziedzinach. Więc kiedy partia jakaś zatrudni naukowców do realizacji swoich celów, to tak jakby wzięła do ręki skalpel i zaczęła przeprowadzać operację chirurgiczną.

Powtarzam, w demokrację rozumianą jako władza ludu nie wierzę. To nie jest władza ludu, ale władza partii, która realizuje swoje cele poprzez ludzi zmanipulowanych. Definicja wymaga korekty. Moim zdaniem, demokracja powinna być uzupełniona o słowo: „wolność”. Czyli władza ludzi wolnych. Poprzez ludzi wolnych mam na myśli ludzi niezmanipulowanych. Nie wiem jak spełnić ten ideał. Nie silę się na rozwiązania, jedynie pokazuję problem. To technologia nas ogranicza, ogranicza nasze myślenie do tego, co chce żebyśmy myśleli. Wiadomości, obrazki, przekaz wszelki płynący do nas z telewizji czy Internetu służy komuś, zmienia nasz światopogląd, manipuluje nasze działania przez co nie jesteśmy wolni nawet wewnątrz naszej głowy. Społeczeństwo zmanipulowanej myśli nie jest demokratyczne nawet jeżeli o sprawach ogólnych decyduje większość. Bo większość ta uszyta jest na miarę kogoś lub na miarę czyjegoś interesu. Ta demokracja, jakby się nad nią zastanowić głębiej, jest w istocie władzą człowieka pojedynczego. A taka władza już ma swoją nazwę, i wcale nie jest to demokracja.

O autorze:

Tomasz Mirecki

1 komentarz

five × five =

  • Zgadzam się. Demokracja jest modyfikacją feudalizmu, którego istota nie uległa zmianie. Fakt ten może dowieść jednego – jest to religia „nieoświeconych”.

To co fascynujące

Najnowsze wpisy

Najnowsze komentarze

Archiwa

Kategorie